Departament Idei powstał aby działać na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez dążenie do wprowadzania korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego i gospodarczego

Departament Idei to platforma wymiany myśli, poglądów i kreowania otaczającej nas rzeczywistości. Miejsce dla wszystkich, którzy w gąszczu pozornie ważnych komunikatów poszukują wartościowych treści skłaniających do refleksji.

Wnikliwie obserwujemy świat oczami tych, którzy go kreują – liderów, działaczy społecznych, przedsiębiorców, polityków, naukowców. Prowadzimy dialog o tym, co ważne: o świecie, społeczeństwie, gospodarce, polityce, środowisku, działalności na rzecz innych.

Chcemy w ten sposób zachęcać do patrzenia na świat z różnych perspektyw, odkrywania nowych idei, inspirować do rozwoju i działania.

Nie zamykamy się w określonych ramach, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inicjatywy.