Wyzwania przed polską gospodarką

Wzrost gospodarczy ma decydujące znaczenie dla poziomu życia ludzi. Nie da się go zastąpić jako mechanizmu wyciągania ludzi z biedy. Wyższy poziom dochodu – wynik wzrostu gospodarczego – ułatwia zaspakajanie